Start  Om oss  Kontakt  Mail
SVERAK-stamtavla

Här kommer jag att försöka förklara hur man tolkar en stamtavla och vilka uppgifter som finns på den. Det här gäller endast SVERAK-stamtavlor.

I texten som följer står det ibland 'seex.' det är den stamtavlekopia som återfinns här sommenas. Ha den öppen (öppnas i ett nytt fönster) så är det enkeltatt följa med i texten. Närmare förklarningar eller förtydligande till de olikabegrepp och uttryck (markerade med 'fet' text) i texten finns på de andra sidorna som du hittar på sidan 'Information'.

Först lite allmänt som till viss del även gäller IDP-stamtavlor.

Stamtavlan är ett bevis på att katten är registrerad i ett kattförbund, i det här fallet SVERAK. Den är även ditt ägarbevis och en värdehandling. Uppgifterna får inte ändras och det enda som får skrivas in i stamtavlans insida (mittuppslag) är ID-nummer och ägarens personuppgifter. Vid all kontakt med veterinär, utställningar och olika förbund ska stamtavlans original uppvisas.

Stamtavla - insida
För att kunna avgöra om en stamtavla är 'äkta' så känner du efter det relieftryck som ska finnas längst ner i höger hörn. Där hittar du också stambokförarens namnteckning tillsammans med datumet för registreringen. Mittuppslaget ska också ha ett tvåfärgs vattentryck i form av SVERAK's katthuvudlogga. Stamtavlan är två-språkig. Överst i hörnen är SVERAK's och Fife's loggor.

Därunder finner du kattens namn. Om uppfödaren har ett stamnamn (katterinamn) ska det stå framför namnet, se ex. Det stora 'S*' som står framför stamnamnet betyder att katten är registrerad i Sverige.
På samma rad som namnet finns uppgifter om ras, när katten är född och kön.

Nästa rad innehåller EMS-kod. Den talar om vilken ras och färg katten har. Rasen förkortas med tre bokstäver, färgen och mönster skrivs i en av Fife fastslagen kod, den s k. EMS-koden. Under koden skrivs det ut i klartext vilken färg och mönster katten har, se ex.

Efter EMS-koden står kattens registreringsnummer, dvs. vilket nummer just den katten har i SVERAK'sregistrering och ska inte blandas ihop med kattens ID-nummer.
Registreringsnumret skrivs ut med landsprefix före sedan står förbundets namn, i vårt fall (S) för Sverige och SVERAK som följs av siffror. Om det står LO framför siffrorna så betyder det att katten och dess tidigare generationer i stamtavlan är helt godkända (färg, mönster och ras) och kan tävla om certifikat (titlar) och även användas i avel utan att först behöva godkännas av domare. (En katt med 'icke-godkänd' färg kan ställas ut men kan inte tävla om certifikat.)

Står det däremot RX, se ex., innebär det att katten har någon form av kontrollstamtavla, 'för rasen icke godkänd' färg eller föräldrar som har en 'för rasen icke godkänd' färg. I vårt exempel har katten RX framför sitt registreringsnummer pga. att pappan är tabby mönstrad. (From 1 januari 2005 är tabby en för rasen godkänd färg)En katt med RX i registreringsnumret kan tävla om certifikat om den själv har för rasen godkänd färg eller mönster, men måste ha ett avelsgodkännande innan den får användas i avel.

Det är enkelt att se om katten har en kontrollstamtavla, då står det 'RX' framför registreringsnumret. Det kan också vara ett 'K' bakom registreringsnumret, med en siffra efter. Siffran talar om vilken generation som har orsakat att de skrivs ut ett 'K'. Exempelvis om det fattas katter i fjärde generationen, dvs. det står 'okänd' eller 'ej registrerad' någonstans i fjärde generationen så skrivs 'K4' efter registreringsnumret.

Går man vidare ner i stamtavlan till nästa rad, så ser man faderns namn, registreringsnummer, färg och födelsedatum. Raden under innehåller samma uppgifter för modern.
På nästa rad hittar man uppgifter om hur många syskon, och dess färger, som katten har. Uppfödarens namn och adress mm. hittar du på nästföljande rad.
Sedan kommer du fram till det enda ställe, på den här sidan i stamtavlan, som du själv får skriva något på, uppgifter om ägare.
Nästa rad, 'Not', är tom om inte det finns någon form av restrektioner för katten. Finns det några så skrivs det ut i klartext, se ex. Har katten avelsförbud så står det också på den här raden. I det fallet räcker inte ett avelsgodkännande genom uppvisning för domare på utställning.
Har uppfödaren lagt avelsförbud på katten, alltså registrerat katten i reservregistret kan det endast hävas av uppfödaren.
Ett avelsförbud av orsaker, som enl. SVERAK har automatiskt avelsförbud, ex. misstänkt ärftliga defekter, dövhet eller svanskdefekt, kan aldrig hävas.

From 1 januari 2004 kan inte en katt placeras i reservregistret, och därmed kan inte uppfödaren sätta avelsförbud på en katt som inte har automatiskt avelsförbud enl. SVERAK's bestämmelser.

Den andra delen av stamtavlan innehåller uppgifter om kattens anfäder. Namn, färg, registreringsnummer och födelsedatum, om det är känt. Första spalten är andra generationen, andra spalten är tredje generationen och den sista spalten innehåller den fjärde generationen bakåt. Första generationen bakåt är föräldrarna.

Stamtavla - utsida


  Start  Kontakt  Information  Mail