Start  Om oss  Kontakt
GCCF Non-Prefix Registrations

Ända sedan 1 oktober 1982, har katter utan stamnamns-prefix registrerats (iGCCF) med ett särskiljande ord. Varje år,den 1 januari, byts detta "administrativa prefix" ut mot ett nytt. Det är förbundets ansvarigestamboksförare som lägger till prefix framför kattens namn, vid registrering.
Exempel: ADKRILO CRUNCHIE är registrerad som långhårs-katt 1989 iGCCF.

ÅrLång HårKort HårÅrLång HårKort Hår
Oct 1982-83ADONELOADONESH1998ADENTLOADENTSH
1984ADUELOADUESH1999ADVENLOADVENSH
1985ADREELOADREESH2000ADMILLOADMILSH
1986ADQWELOADQWESH2001ADMONLOADMONSH
1987ADIVELOADIVESH2002ADMEWLOADMEWSH
1988ADIXILOADIXISH2003ADTRELOADTRESH
1989ADKRILOADKRISH2004ADFURLOADFURSH
1990ADHUILOADHUISH2005ADCINLOADCINSH
1991ADRAYLOADRAYSH2006ADVILOADVISH
1992ADDEILOADDEISH2007ADSETLOADSETSH
1993ADINNLOADINNSH2008ADATELOADATESH
1994ADOUZLOADOUZSH2009ADNIOLOADNIOSH
1995ADHIRLOADHIRSH2010ADECILOADECISH
1996ADQUALOADQUASH2011  
1997ADWELLOADWELSH2012  


  Start  Kontakt  Information